Nhảy đến nội dung
Công thức của chúng tôi

&
kinh nghiệm sáng tạo hợp tác chiến lược khoa học con tim

= thành công

Khám phá thêm
Dự án điển hình

Centennial

Centennial là nằm trong chuỗi dự án dự án mang với sứ mệnh thay đổi diện mạo trung tâm thành phố Hồ Chí Minh với những thiết kế độc đáo, mang đậm giá trị văn hoá bản địa và chất lượng vượt trội. Hãy xem B&A giúp Centennial đạt các giải thưởng quốc tế lớn như thế nào nhé.

Khám phá câu chuyện

Những suy nghĩ đáng sẻ chia

Cùng đọc, nghĩ và chia sẻ

Bởi thế giới không ngừng chuyển động, ta luôn nghĩ suy, học hỏi và làm mới mình để tiến lên phía trước. Bởi ta không và chẳng bao giờ đứng một mình, chúng ta liên tục chia sẻ những bài học, ý tưởng và câu chuyện để không chỉ học hỏi từ nhau, để cùng thành công mà quan trọng hơn để hiểu nhau hơn hay chỉ đơn giản là sống cùng nhau.

Hãy lắng nghe những suy nghĩ của chúng tôi và chia sẻ suy nghĩ của bạn tại đây!