Nhảy đến nội dung
Ấn tượng đầu

Chúng tôi giúp tạo các thương hiệu thành công

Thành lập từ 2015 với ý tưởng cung cấp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ các giải pháp truyền thông hình ảnh có chiến lược nhưng B&A đã nhận được sự tin cậy của nhiều tập đoàn lớn bởi hiệu quả và chất lượng công việc mà B&A mang lại. Điều đó có được là nhờ dấu & kết nối những điều khác biệt, những con người đa dạng.

Điều khiến chúng tôi đặc biệt là B&A rộng mở đón chao những ý tưởng đối lập và đến từ nhiều linh vực khác nhau.Với B&A, thiết kế vừa là chiến lược vừa là sự phát triển tự nhiên; vừa là khoa học, vừa là nghệ thuật; vừa là nghiên cứu, vừa là sáng tạo. Thiết kế thành công còn đòi hỏi sự cộng tác chặt chẽ không chỉ trong B&A mà còn sự tham gia của khách hàng, đối tác.

B&A tồn tại và phát triển là nhờ cả bạn và chúng tôi và dấu & kết nối chúng ta.

B&A giúp được gì?

Tăng cường trải nghiệm thương hiệu của bạn với:

Branding

 • Nghiên cứu thị trường
 • Chiến lược thương hiệu
 • Kiến trúc thương hiệu
 • Đặt tên & nhận diện ngôn từ
 • Câu chuyện thương hiệu
 • Tông giọng thương hiệu
 • Nhận diện thương hiệu
 • Môi trường thương hiệu
 • Quy chuẩn Thương hiệu

Creative

 • Ý tưởng sáng tạo
 • Minh họa
 • Viết cho marketing
 • Quảng cáo
 • Bảng biển
 • Triển lãm và sự kiện
 • Thiết kế điểm bán
 • Thiết kế bao bì
 • Nhiếp ảnh, phim & Video
 • In ấn & Quản lý in ấn

Digital

 • Giao diện và trải nghiệm người dùng (UX/UI)
 • Website
 • Microsite
 • Landing Page
 • Mobile & tablet apps
 • Email Marketing

The team &

Teamwork makes
the brand work

Chúng tôi là những con người với những cá tính, điểm mạnh khác nhau, nhưng bổ sung cho nhau. Bởi sự tồn tại của B&A dựa trên sự đa dạng, đoàn kết và hợp tác.

Hưng Nguyễn

Giám đốc Điều hành

Tùng Nguyễn

Giám đốc Sáng tạo

Linh Vũ

Quản lý Chiến lược

Định Phạm

Chuyên viên Thiết kế

Trang Võ

Chuyên viên Thiết kế

Hạnh Vũ

Quản lý Marketing

Phương Nguyễn

Thiết kế Hình ảnh

Quỳnh Đầu

Kế toán

Cường Đầu

Cố vấn

Chúng tôi không có khách hàng

Chúng tôi có & giúp
những người bạn thành công

title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
Bạn cũng có thể thành công và hạnh phúc như vậy

Hãy kết nối với B&A