Sức mạnh của những thay đổi nhỏ

Tăng hiệu quả kinh doanh của khách sạn, nhà hàng chỉ bằng những chi tiết tưởng chừng như vô nghĩa.