Nhảy đến nội dung
Các dự án

B&A đã giúp nhiều thương hiệu thành công trên nhiều lĩnh vực

Ngày nay, thương hiệu có nhiều cơ hội nhưng cũng nhiều thách thức để trò chuyện với người tiêu dùng ở mỗi điểm tiếp xúc. Không chỉ có logo mà toàn bộ trải nghiệm thương hiệu cần phải được thiết kế kỹ lưỡng để đến được với đối tượng. Để làm được điều đó, ta cần phải khám phá, lắng nghe, thấy hiểu và tôn trọng giọng nói đối tượng và từ đó tạo nên giọng nói & tính cách của thương hiệu. Hãy cùng khám phá những câu chuyện thách thức những cũng đầy thành công từ chính các dự án mà B&A với khách hàng của mình.

Muốn trở thành một câu chuyện thành công điển hình?

Hãy kết nối với B&A